Jesteś tutaj

Organizacja dowozu uczniów do szkół

DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 Gmina Proszowice obowiązek wynikający z art. 32 i 39 ustawy Prawo Oświatowe realizowała będzie głównie poprzez zwrot kosztów zakupionych biletów miesięcznych przez Rodziców, dla wszystkich uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Proszowice liniami regularnymi przewozów autobusowych oraz autobusem szkolnym będącym własnością gminy. Cena biletu miesięcznego dla ucznia dojeżdżającego regularnymi liniami autobusowymi wynosi 51 zł, autobusem szkolnym - gminnym dowóz bezpłatny.

Szczegółowe uregulowania dotyczące zasad dojazdu uczniów do szkół i zwrotu kosztów zakupu biletów miesięcznych do szkół określa Zarządzenie Nr 109/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 28 sierpnia 2020r. w sprawie Regulaminu dowozu dzieci do szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Proszowice oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek szkolno-wychowawczych

Trasy i rozkład jazdy autobusu szkolnego na liniach regularnych przewozów autobusowych do szkół – zakup biletu miesięcznego w cenie 51 zł:

Trasy i rozkład jazdy autobusu szkolnego „ŻACZEK” do szkół – bezpłatnie

 

Kontakt w sprawie: p. Małgorzata Francuz, tel. 12 386 22 02, 12 386 10 05 wew. 703

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia