Jesteś tutaj

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (26.07.2017)

OGŁOSZENIE DOTYCZY:Ogłoszenia o zamówieniuINFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIUNumer: 553514-N-2017Data: 19/07/2017SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYCentrum Obsługi Oświaty w Proszowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 356740161, ul. 3 Maja  72, 32-100  Proszowice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48(12)3862202, e-mail coo@proszowice.pl, faks +48(12)3862202.Adres strony internetowej (url): www.proszowice. plAdres profilu nabywcy: www.proszowice. plSEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić:Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:Numer sekcji: IV.Punkt: 6.2W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-07-27, godzina: 11:00W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-07-31, godzina: 11:00Załączniki:SIWZ po zmianachZałącznik nr 1