Jesteś tutaj

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAOGŁOSZENIE DOTYCZY:Ogłoszenia o zamówieniuINFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIUNumer: 553514-N-2017Data: 19/07/2017SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYCentrum Obsługi Oświaty w Proszowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 356740161, ul. 3 Maja  72, 32-100  Proszowice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48(12)3862202, e-mail coo@proszowice.pl, faks +48(12)3862202.Adres strony internetowej (url): www.proszowice. plAdres profilu nabywcy: www.proszowice. plSEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić:Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:Numer sekcji: IV.Punkt: 6.6W ogłoszeniu jest: W części 4 pomoce dydaktyczne zostaną dostarczone do pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej w LuborzycyW ogłoszeniu powinno być: W części 4 pomoce dydaktyczne zostaną dostarczone do pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej w ProszowicachZałącznik:SIWZ po zmianie