Klauzula Informcyjna

Szanowni Państwo,
Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski  rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym przedstawiamy następujące informacje:

Zawiadomieie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Świadczenie dla Gminy Proszowice usługi transportowej w ramach przewozów regularnych autobusami na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej

WYNIK

Dotyczy: Świadczenie dla Gminy Proszowice usługi transportowej w ramach przewozów regularnych autobusami na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT II

Dotyczy: Świadczenie dla Gminy Proszowice usługi transportowej w ramach przewozów regularnych autobusami na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej.

Po dokonaniu poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: Świadczenie dla Gminy Proszowice usługi transportowej w ramach przewozów regularnych autobusami na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Świadczenie dla Gminy Proszowice usługi transportowej w ramach przewozów regularnych autobusami na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie dla Gminy Proszowice usługi transportowej w ramach przewozów regularnych autobusami na liniach
komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Ogłoszenie Nr 1 z dnia 18.02.2022 r. o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

  1. Nazwa i adres właściwego organizatora:

Beneficjent - GMINA PROSZOWICE

ul. 3 Maja 72

AWARIA TELEFONU

UWAGA! Awaria bezpośredniego telefonu do Centrum Obsługi Oświaty w Proszowicach 12 386 22 02. Telefon nie odpowiada do odwołania. Prosimy o kontakt przez centralnę Urzędu Gminy i Miasta Proszowice, tj. 12 386 19 69.

Połączenia wewnętrze do COO:
dyrektor - 701,
administracja - 702,
dowóz uczniów - 703,
kadry/płace - 704,
księgowość - 707,
główny księgowy - 706.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. organizacji i obsługi finansowej

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko: podinspektor ds. organizacji i obsługi finansowej w Centrum Obsługi Oświaty w Proszowicach, w tym przeprowadzonej w dniu 3 grudnia 2021 r. rozmowy kwalifikacyjnej została wybrana

Pani Ewa Curyło

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Informacja o wynikach naboru na stanosiwko urzędnicze - Podinspektor ds. administracyjnych

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko: podinspektor ds. administracyjnych w Centrum Obsługi Oświaty w Proszowicach, w tym przeprowadzonej
w dniu 3 grudnia 2021 r. rozmowy kwalifikacyjnej została wybrana

Pani Małgorzata Francuz

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wytyczne epidemiczne - posiedzenie komisji konkursowych na stanowiska pracy w Centrum Obsługi Oświaty w Proszowicach

Proszowice 30.11.2021 r.

Wytyczne epidemiczne –  posiedzenie komisji konkursowych na stanowiska pracy w Centrum Obsługi Oświaty w Proszowicach w dn. 3.12.2021 r.

Członkowie komisji oraz osoby przystępujące do rozmowy kwalifikacyjnej powinni:

Strony

Subscribe to COO Proszowice RSS